Начало » РИК

РИК

14.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна  избирателна комисия  Бургас на 14 октомври 2014 г. е насрочено за 17:30 часа.

 
07.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна  избирателна комисия  Бургас на 07 октомври 2014 г. е насрочено за 17:30 часа.

 
05.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна  избирателна комисия  Бургас на 05 октомври 2014 г. е насрочено за 16:45 часа.
05.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

С оглед осигуряване приемането на изборните книжа от секционните избирателни комисии в изпълнение на Изборния кодекс и решенията на ЦИК, Районна избирателна комисия

РЕШИ:

Дислоцирането на РИК в едно с документацията и необходимата техника да бъде извършено в 17, 00 ч, като работните места на членовете  на Районна избирателна комисия, техническите сътрудници и специалист да бъдат разположени в спортна зала „Бойчо Брънзов"

След този час актовете на РИК да бъдат излагани във фоайето в близост до източния вход на залата.

Телефон и факс комуникации ще бъдат осъществявани на досегашните номера.

 
05.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия Бургас на 05 октомври 2014 г. е насрочено за 12:25 часа. 
05.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна  избирателна комисия  Бургас на 05 октомври 2014 г. е насрочено за 08.30 часа.
04.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна  избирателна комисия  Бургас на 04 октомври 2014 г. е насрочено за 19.00 часа.

 
03.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия Бургас на 03 октомври 2014 г. е насрочено за 17.30 часа. 
02.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна  избирателна комисия  Бургас на 02 октомври 2014 г. е насрочено за 17.30 часа.

 
01.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна  избирателна комисия  Бургас на 01 октомври 2014 г. е насрочено за 17.30 часа.

 
30.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна  избирателна комисия  Бургас на 30 септември 2014 г. е насрочено за 17.30 часа.

 
29.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна  избирателна комисия  Бургас на 29 септември 2014 г. е насрочено за 17.30 часа.

 
27.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна  избирателна комисия  Бургас на 28 септември 2014 г. е насрочено за 11.00 часа.

 
27.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия - Бургас, на основание чл. 234, ал. 1 от Изборния кодекс ОПОВЕСТЯВА МЕРКИТЕ, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. на територията на Област Бургас по общини, както следва:

 1. ОБЩИНА АЙТОС

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ:

№№ 10, 11, 12, 23 и 24 - СОУ "Хр. Ботев";

№ 14- заседателна зала на Общината;

№ 15 - бивш ЦУИГ;

№16 - ул. „Гурко" 3 ОЦСЗУ

-  СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕРКИ

Заявки за помощ /превоз/ предварително, както и в деня на изборите ще се приемат от общинска администрация в часовете: 8.00 до 17.00 ч.  /в работните дни/ на телефон 2 35 42 и в изборния ден от 07.00 до 19.00 ч. и ще бъде изготвен съответен график.

2. ОБЩИНА БУРГАС

В изборния ден ще се предприемат необходимите действия по осигуряване на достъпни места за паркиране на автомобилите на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването до сградите, в които се помещават секциите по чл.10 от Изборния кодекс.

Община Бургас осигурява транспорт при заявка на следните адреси и телефони:

-  до 03.10.2014 г. в Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара "Запад"/ от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефон - 056 831 431;

на 04.10. и 05.10.2014 г. в Транспортна къща на ул. „Александровска" № 106 и на телефон - 056 810 943. Услугата се извършва на цената на билета за градски транспорт.

-  списък на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

ТД "ПРИМОРИЕ" 

№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТАСЕКЦИЯ № ЕТАЖ/СТАЯ МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ МЕРКИ ДОСТЪП
02-04-00-001 01.Април ОУ "КНЯЗ БОРИС Г временна рампа
02-04-00-006 I/ 1 ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ временна рампа
02-04-00-009 1/106 ОУ "П. Р. СЛАВЕИКОВ" рампа
02-04-00-013 01.Март СОУ "СВ.СВ.КИРИЛ  и МЕТОДИЙ" временна рампа
02-04-00-020 I, партер/физкултурен салон/ ГРЕ " Г. С. РАКОВСКИ" временна рампа
02-04-00-031 01.Юли СОУ "ИВАН ВАЗОВ" Рампа и подвижна платформа
02-04-00-041 01.Май ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" временна рампа

 ТД "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТАСЕКЦИЯ № ЕТАЖ/СТАЯ МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ МЕРКИ ДОСТЪП
02-04-00-060 01.Март ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" временна рампа
02-04-00-067 1/105 ОУ "НАИДЕН ГЕРОВ'4 рампа
02-04-00-079 I/ 10 СОУ "ПЕТКО РОСЕН" рампа
02-04-00-084 1/112 ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" асансьор
02-04-00-096 Януари.14 СОУ "К. ПЕТКАНОВ*' временна рампа

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ 

№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТАСЕКЦИЯ №ЕТАЖ/СТАЯ МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ МЕРКИ ДОСТЪП
02-04-00-121 I/ 1 СОУ "ДИМЧО ДEБEЛЯHOB", рампа
02-04-00-133 I/ 11 СОУ "АНТОН CTPAШИMИPOB", рампа
02-04-00-149 01.Ноември СОУ "КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" временна рампа

ТД "ИЗГРЕВ" 

№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТАСЕКЦИЯ №ЕТАЖ/СТАЯ МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ МЕРКИ ДОСТЪП
02-04-00-166 01.Януари ОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" рампа
02-04-00-176 1/101 ГПНЕ „ГЬОТЕ" рампа
02-04-00-181 01.Януари ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" временна рампа
02-04-00-187 01.Юни ПГХТ-АКАД. Н.Д. ЗЕЛИНСКИ" рампа
02-04-00-192 01.Февруари СОУ "ИОРДАН ИОВКОВ" рампа
02-04-00-200 01.Януари СОУ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ" рампа
02-04-00-210 01.Февруари ОУ "ХРИСТОБОТЕВ" - В. САРАФОВО временна рампа
02-04-00-283 I „МБАЛ БУРГАС" АД рампа

 

ТД "ЗОРА"

№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТАСЕКЦИЯ № ЕТАЖ/СТАЯ МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ МЕРКИ ДОСТЪП
02-04-00-214 I /1 НУМСИ „проф. п. рампа
    ВЛАДИГЕРОВ"  
02-04-00-218 01.Ноември ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" рампа
02-04-00-222 I/ 104 ОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" рампа
02-04-00-228 01.Април ПГ ПО ТУРИЗЪМ временна рамиа
02-04-00-231 1/112 ОУ "'ПEИOЯBOPOB,, входът е нисък, няма необходимост от рампа
02-04-00-247 01.Май ПГ ПО АВТОТРАНСПОРТ няма рампа

ТД "ДОЛНО ЕЗЕРОВО-  

№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТАСЕКЦИЯ № ЕТАЖ/СТАЯ МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ МЕРКИ ДОСТЪП
02-04-00-252 1/ 102 ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - KB. ДОЛНО ЕЗЕРОВО секцията е непосредствено до входа на училището ма приземен етаж

3.    ОБЩИНА КАМЕНО

1.  Избирателни секции № 02 08 00 001 с местонахождение зала на "Гражданска защита" и секция     № 02 08 00 002  с  местонахождение СОУ „Хр.Ботев" - нова сграда.

2. Заявки за помощ в изборния ден могат да се правят в ЦУИГ на гише № 1 или на тел. 05515/20-03 всеки работен ден от 8.00-17.00 часа, както и в деня на изборите.

3. Заявки ще бъдат приемани от 13.05.2014 г. до 23.05.2014 г. вюточително всеки работен ден от 8.00-17.00 часа, както и в деня на изборите.

4.  Входа на секция № 02 08 00 001 с местонахождение зала на "Гражданска защита" се намира на нивото на тротоара пред сградата, секция № 02 08 00 002 е местонахождение СОУ „Хр.Ботев" - нова сграда е оборудвана със стьлбищна рампа.

5. И двете секции разполагат с достъпни места за паркиране на автомобили, като достъпа е непосредствено до самите сгради.

4. ОБЩИНА КАРНОБАТ

От образуваните 57 основни избирателни секции, единствено секция № 02 09 00 005, находища се в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий" - голяма сграда (кабинет по математика) се намира на втория етаж на сградата. Всички останали секции са разположени на първия егаж на сградите.

На територията на гр. Карнобат избирателни секции, в които избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в изборния ден са:

В ОУ „Христо Смирненски", основна сграда - секции № 02 09 00 013 и 02 09 00 014, както и в СОУ „Христо Ботев" - секции № 02 09 00 015, 02 09 00 017, 02 09 00 018, 02 09 00 019 и 02 09 00 026 има изградени рампи за улеснен достъп в сградите.

- №: 02 09 00 004 - находяща се на първия етаж в сградата на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий" - голяма сграда;

- 02 09 00 013и 02 09 00 014 - находящи се в сградата на ОУ „Христо Смирненски" - основна сграда, 

- 02 09 00 015, 02 09 00017,02 09 00 018, 02 09 00 019 и 02 09 00 026 - находящи се в сградата на СОУ „Христо Ботев".

Секциите са оборудвани с рампи за улеснен достъп до сградите, с двустранни бариери, предпазващи от изпадане. До сградите има достъпни места за паркиране на автомобилите на избиратели с увреждания.

В деня на произвеждане на изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. на разположение на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Карнобат ще бъде специално пригодено транспортно средство - марка „Хюндай", с рег. № СА 9912 НМ.

Дежурни телефони в изборния ден: 29 151, 29 124; 0882 003104 - Кремена Красимирова - Секретар на община Карнобат.

Заявки за предвижване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Карнобат се приемат от 19.05.2014 г. на телефон 0559/29 126 - Деница Димова и Руси Атанасов.

5. ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Секции за гласуване на избиратели с увреждания в град Малко Търново са определени както следва: секция № 02 12 00 001, намираща се в Читалище „Просвета" -първи етаж и секция № 02 12 00 004, намираща се в клуба на пенсионера на улица „Илия Бояджиев". Осигурени са достъпни места за паркиране на автомобилите на избирателите до сградите.

Заявки за помощ в изборния ден могат да се подават на адрес: гр. Малко Търново, „ул. Малкотърновска комуна" № 3, ет. 2, стая 11 и на тел. 05952/3023 и 0879601456.

6. ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Секции в които да гласуват избиратели с увреждане на зрението или със затруднения в предвижването - като най-подходящи:

  • секция № 02-15-00-007, е адрес: гр.Несебър - нова част, ул."Еделвайс" №10
  • секция № 02-15-00-015, с адрес - гр.Свети Влас, ул,"Св.Св.Кирил и Методий" №1
  • секция М 02-15-00-022, с адрес - гр.Обзор, ул,"Иван Вазов" №1

В изборният ден от 07: 00 часа до 18: 00 часа заявки за гласуване на посочените избиратели ще се приемат на тел. 0554 2 93 10 и 2 93 13 и в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул. „Еделвайс" №10.

7. ОБЩИНА ПОМОРИЕ

-Секции № 036 /квартала/ в ОУ Хр.Ботев";

- СИК № 026 /града/ в ОУ "Ив.Вазов";

- СИК № 27 в „ПГТ"Ал.Константинов";

- СИК № 042 /ДВФУ/ с.Горица;

- СИК-№ 003 гр.Ахелой в ОУ"Хр.Ботев";

- СИК № 011 с.Гълъбец в ОУТ.С.Раковски".

Гражданите желаещи да гласуват в изборния ден могат да правят заявки за помощ на тел. 0596/221 36; 26316; 05969/2412 с. Горица.

 8. ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Секция № 001, находяща се в Туристически информационен център в административната сграда на Община Приморско.

Заявки за помощ в изборния ден ще се приемат в общинска администрация на тел. 0550/ 33642 от 08:00 - 17:00

9. ОБЩИНА РУЕН

Всички секции на територията на община Руен са на първи етаж на сгради или с възможност за гласуване на първи етаж в секция, където са в повече от една в населеното място.

Заявки за помощ в изборния ден могат да се подават в общинския център в с.Руен на тел. 05944 6233 - Шенол Хасан.

В района на сградите където се помещават изборните помещения във всички населени места на общината има възможност за паркиране на автомобили.

10. ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Секция 022100002, с място на гласуване „Кино видео клуб" към читалище „Отец Паисий" - гр. Созопол за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Горепосочените лица могат да заявят помощ в изборния ден на адреса на общинска администрадия - пл. „Хан Крум'" №2 и на тел. 0550 25710 и 055025703.

До секцията е осигурено достъпно място за паркиране на автомобилите и е монтирана рампа по необходимите изисквания.

11. ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Местонахождението на избирателната секция, определена за гласуване еа лица с увредено зрение или със затруднение в предвижването е секция 02 06 00 001 -Домашен социален патронаж:

Телефон за връзка ,на които могат да ее нравят заявки за помощ в изборния ден -05551/62-11;

През целия изборен ден се приемат заявки ;

Секцията .която е оборудвана с тротоарни и стълбищни рампи е 02 06 00 001 -Домашен социален патронаж;

До секция 02 06 00 001 - Домашен социален патронаж има достьпен достъп на автомобилите на избирателите до сградата.

12. ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

1.Секции 02-23-00-003  и 02-23-00- 004  гр.Сунгурларе  СОУ „Хр.Ботев"-начален курс са определени за гласуване на лица с увреждания . 

 

СОУ"Хр.Ботев"-нач.курс-ул."Хр.Смирненски"-02-23-00-003

УЛ.БУЗЛУДЖА№001-024; УЛ.БЪЛГАРКА№002-008; УЛ.ВАСИЛ КОЛАРОВ№001-026; УЛ.ГАНЧО ХАРДАЛОВ№001-024; УЛ.ДУНАВ№001-020; УЛ.ИСКЪР№001-014; УЛ.КРАЙРЕЧНА№002-014; УЛ.КОМСОМОЛСКА№002-023; УЛ.ЛУДА КАМЧИЯ№002-010; УЛ.МИТКО ПАЛАУЗОВ№001-008;УЛ.НЕЙКОВСКА№001-027; УЛ.ОБОРИЩЕ№002-004;УЛ.ПРОЛЕТАРСКА№002-006;

УЛ.ПИОНЕРСКА№003-015;УЛ.ПЪРВИ МАЙ№001-012; УЛ.СТАНКЕ ДИМИТРОВ№001-022; УЛ.СТИДОВО№001-010; УЛ.СЛАВЯНСКА№001-027; УЛ.СТАРА ПЛАНИНА №001-022;УЛ.ШИШМАНОВО№001-010;

УЛ.ЧЕРЕН ДЪБ№002-036; УЛ.ЯНТРА№001,003,004,004 01,004 02,005,005 01,005 02

 

СОУ"Хр.Ботев"-нач.курс-ул."Хр.Смирненски-   02-23-00-004

УЛ.АВРОРА№001-040;УЛ.ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ№035-058; УЛ.ДИМИТЪР БОГДАНОВ№014-032;УЛ.ИЗГРЕВ №001-061;УЛ.ИВАН ВАЗОВ№029-042; УЛ.ОВЧАРСКА№001-042; УЛ.РОДОПИ№002-028; УЛ.ПОБЕДА №001-024;УЛ.РИЛА№002-010; УЛ.СВОБОДА№001-010; УЛ.СТРАНДЖА№002-026; УЛ.ШИПКА№001-021;УЛ.ПИРИН№001-017; УЛ.ПОЛЯНА№009,011,015

 

2.Телефони в община Сунгурларе , на  които  могат  да  се  правят заявки  за ползване  на транспорт в изборния  ден:

 Тел.: 50-96- мл.експерт АПОН Красимира Байчева

 Спец. ГРАО Нермин Моллахюсеин

 51-11 - Дежурни община Сунгурларе

3.Заявките се приемат  на  05.10.2014г.от 8.00 часа до 19.00часа

4.Посочените секции по т.1 са оборудвани с  рампи за гласуване  на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат и достъпни за автомобили.

13.ОБЩИНА ЦАРЕВО

Секция 02 13 00 004 в читалище „Георги Кондолов" е определена за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Адрес за заявки за помощ в изборния ден -Община Царево, ул.Хан Аспарух № 36, отдел"АПО", телефон за връзка - 0590/5-50-14. Заявките се приемат всеки работен ден от 19.05.2014 г.до 23.05.2014 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч.,както и в деня на избора / 25.05.2014 г/ от 06.00 г.до 19.00 ч.

Посочената секция е оборудвана с необходимата рампа за достъп

За паркиране на автомобилите,превозващи избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването са осигурени места на общинския паркинг,разположен непосредствено до избирателна секция 004 /читалище „Георги Кондолов"/.

 

ВСИЧКИ ЗАПОВЕДИ СА ОБЯВЕНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ НА ОБЩИНИТЕ И СА ПОСТАВЕНИ НА  ТАБЛОТО ЗА ОБЯВЛЕНИЯ В СГРАДИТЕ НА ОБЩИНИТЕ
27.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна  избирателна комисия  Бургас на 27 септември 2014 г. е насрочено за 15.30 часа.

 
26.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна  избирателна комисия  Бургас на 26 септември 2014 г. е насрочено за 17.30 часа.
25.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна  избирателна комисия  Бургас на 25 септември 2014 г. е насрочено за 15.30 часа. 
24.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна  избирателна комисия  Бургас на 24 септември 2014 г. е насрочено за 18.00 часа. 
20.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

До

Доставчиците на медийни услуги

 

Във връзка с постъпили В РИК Бургас  сигнали за нарушение на  чл.205 от ИК, напомняме, че съгласно чл.205 ал.1 от ИК, до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа и информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването, и за източниците на финансирането му. Информацията по ал. 1 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.

 
20.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия Бургас на 20 септември 2014 г. е насрочено за 13.00 часа. 
19.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна  избирателна комисия  Бургас на 19 септември 2014 г. е насрочено за 17.30 часа.

 
17.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна  избирателна комисия  Бургас на 17 септември 2014 г. е насрочено за 17.30 часа.

 
15.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна  избирателна комисия  Бургас на 15 септември 2014 г. е насрочено за 17.30 часа.

 
12.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна  избирателна комисия  Бургас на 12 септември 2014 г. е насрочено за 17.30 часа.
10.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна  избирателна комисия  Бургас на 10 септември 2014 г. е насрочено за 17.30 часа.

 
08.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна  избирателна комисия  Бургас на 8 септември 2014 г. е насрочено за 17.30 часа.

 
05.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия Бургас съобщава, че поради третиране на заседателната зала с инсектициди, измества мястото на заседания и дежурства в друго помещение в Областна администрация Бургас, с адрес ул. "Цар Петър" №1.

За периода от 06.09.2014 год. до 07.09.2014 год. връзка с Районната може да бъде осъществена на телефони:

0888/507054; 0887/218634; 0885/777347; 0898/285806: 0885/050557
04.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна  избирателна комисия  Бургас на 4 септември 2014 г. е насрочено за 17.30 часа.

 
02.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия Бургас на 2 септември 2014 г. е насрочено за 18.00 часа. 
01.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия на 1 септември 2014 г. е насрочено за 17.30 часа. 
29.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК Бургас уведомява, че заседанието ще се проведе на 29.08.2014г. от 12.00 часа. 
28.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК Бургас уведомява всички заинтересовани, че процедурата за теглене на жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по Радио Бургас,ще се проведе на 29.08.2014г. от 12.00 часа в сградата на Областна администрация Бургас с адрес: гр.Бургас, ул.Цар Петър №1.
Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите и коалициите, на регистрираните от тях кандидати, представители на регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ и на представители на средствата за масово осведомяване.
 
28.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК Бургас уведомява, че заседанието ще се проведе на 28.08.2014г. от 13.00 часа. 
25.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК Бургас уведомява, че заседанието ще се проведе на 25.08.2014г. от 18.00 часа.
25.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК Бургас указва на политическите партии, коалиции и инициативни комитети подаващи заявления за регистрация на кандидатски листи за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. , че следва да съобразят документацията си с решение № 771-НС/22.08.2014 на ЦИК, като представят предложенията си на технически носител в Excel формат. 
21.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 РИК Бургас уведомява, че заседанието ще се проведе на 22.08.2014г. от 17.00 часа.

 
20.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 РИК Бургас уведомява, че заседанието ще се проведе на 20.08.2014г. от 18.00 часа.

 Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол